Latviešu valodas apguves aplikācija japāņu, angļu, krievu, lietuviešu un spāņu auditorijām

 

LTApps latviešu valodas apguves programma iesācējiem ir gatava un pieejama uz Android planšetdatoriem un viedtālruņiem studentiem, skolniekiem, pasniedzējiem un visiem interesentiem, kas vēlas mācīties latviešu valodu izmantojot jaunās paaudzes mobilās tehnoloģijas.

Kurss sastāv no 10 nodarbībām (tēmām). Katra no tām palīdz apgūt jaunos vārdus, izteicienus un gramatiku, kas lietojama ikdienas dzīvē, braucienos uz ārzemēm un klases apstākļos. Programma ir paredzēta visa vecuma studentiem. Tā ietver vairāk kā 315 lietderīgus vārdus un izteicienus. Kā pamata valodu no kuras mācīties pašlaik ir iespējams izvēlēties latviešu, angļu, japāņu un lietuviešu valodas.

 

© Curiosity Ventures LLC, 2018 | Privacy Policy