Pasniedzējiem

 

 • Pastiprināta mijiedarbība ar valodu caur vizuāliem, balss un pieskāriena līdzekļiem
 • Palielināta studenta motivācija caur tūlītēju atgriezenisko saiti un spēļu dizaina pieejas (gamification) mācību procesā
 • Neapstāsimies pie standarta mācību grāmatas un pielietosim paplašinātās lasīšanas un klausīšanās funkcijas
 • Lielāka skolnieka sasaiste ar valodu cauri personiskai elektroniskai ierīcei
  (mobilais tālrunis, planšetdators utt.) jebkurā laikā un vietā
 • Pielietojot speciālo versiju bērniem tiek aizsargāts lietotāju (bērnu) privātums, netiek demonstrētas reklāmas vai veikti jaunu pirkumu piedāvājumi aplikācijā un citu pārsteigumu
 • Atbalsts mācību kursa harmonizēšanā
 • Efektīva valodas apguve balstoties uz jau apgūto zināšanu bāzi
 • Gramatika kas rodas no apgūstamā vārdu krājuma un paātrina gramatikas apguvi
 • Aplikācija kas ir piemērota bērniem lai apgūtu pasauli

 

© Curiosity Ventures LLC, 2018 | Privacy Policy